Velkommen til barnehageportalen for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen!

Les om Hovedopptaket 2014
Last ned Barnehagebrosjyren 2014
Last ned Klageskjema ved hovedopptak.
Les info om klagerett.
Les Forskrift om saksbehandling.

Ny søknad / søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass i kommunale eller ikke-kommunale barnehager, eller overflytting til annen barnehage innen kommunen, velger du fanen Søke barnehage ovenfor. Du behøver ikke logge deg inn med brukernavn og passord for å søke barnehageplass. Søknadsfrist til hovedopptaket er den 1. mars hvert år for ordinær søknad, men har barnet plass i barnehage i Rælingen fra før og du søker overflytting til annen barnehage i kommunen, er fristen 1. februar.

Brukernavn og passord
Når ny søknad er registrert, vil du få tilsendt brukernavn og passord i posten til den adressen du har registrert i søknaden. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad, må du være pålogget. Merk at ved hovedopptaket vil søknaden være sperret for endring i saksbehandlingsperioden f.o.m. 2. mars og til opptaket er avsluttet.

Endre eksisterende plass eller si opp plassen
For å søke om endring av plasstørrelse eller si opp plassen, må du ha brukernavn og passord. Klikk på Søknad om brukernavn nedenfor, dersom du ikke tidligere har fått dette tilsendt.

Les mer om barnehageplass her: Om barnehagene Her finner du generell informasjon og viktige lenker.

Logge inn

Du er ikke innlogget

Informasjon

Har du glemt passordet ditt, velger du Glemt passord? og følger instruksjonene. Brukernavnet består av de tre første bokstaver i fornavnet og de to første i etternavnet, og endres ikke. (Hvis flere brukere får samme brukernavn, f.eks Inger Lund, Ingrid Lunde o.l., vil den først registrerte få inglu og den andre registrerte få et 1-tall til slutt, inglu1, den neste registrerte inglu2 osv.)

Dersom du har barnehageplass og ønsker å endre type plass eller si opp plassen, men ikke tidligere har fått brukeridenter, skal du velge Søknad om brukernavn. Brukernavn og passord blir da sendt deg i posten.

Personvernerklæring

Utviklet av IST AS for Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Telefon 63 83 51 00